Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

Informațiile afișate pe site-ul ongdb.ro sunt preluate din surse publice (e.g. Registrul National ONG, Ministerul Justitiei, Ministerul Finantelor Publice ) şi sunt prelucrate strict pentru scopul aducerii unui plus de transparență în sectorul ONG din României.

Prin prezenta, aducem la cunoştinţă fiecărui utilizator – persoana fizică, ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate, că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, beneficiază de următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare (art. 12);
  • Dreptul de acces la date (art. 13);
  • Dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);
  • Dreptul de opoziţie (art. 15);
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
  • Dreptul de a vă adresa justiţiei (art. 18).

Utilizatorii persoane fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate au posibilitatea de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, prelucrării respectivelor date. Pentru exercitarea acestui drept, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarea adresă de e-mail: [email protected]