AMERICAN EUROPEAN EDUCATION

Asociatie

Scop

susinerea, modernizarea, eficientizarea, creţşterea eficacităţii şi calităţii precum şi îmbunăăţtirea continuă a învăţământului, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene, standardelor Statelor Unite ale Americii, corelate cu specificul societăţii româneşti, în interesul tinerilor din învăţământul preuniversitar, profesional şi superior; colaborarea cu alte asociaii, fundaii ţţşi organizaii neguvernamentale, dezvoltarea de parteneriate academice cu instituii similare din România, Uniunea Europeanţţă, Statele Unite ale Americii sau din alte ţări, pentru realizarea de activităţi comune conforme scopurilor Asociaiei American European Education, inclusiv pe calea afilierii Asociaiei American European Education la alte organisme naionale ţţţşi internaionaleţ

Detalii

Tip Asociatie
CIF
Numar inreg. National 323/A/2012
Numar inreg. Instanta 10
Data inreg. Instanta 31 January 2012
Pozitie
Numar Incheiere
Data Incheiere 12 January 2012
Apartenenta Federatie
HG Utilitate Publica
Data HG Utilitate Publica

Adrese organizatie

STR. TRAIAN GROZĂVESCU, NR.7,
, Alba
STR. TRAIAN GROZĂVESCU, NR.7,
BRAŞOV , Brașov

 

Contacte organizatie

Nu exista contacte

 

Conturi bancare

Nu exista conturi bancare

Amendamente organizatie

Numar inreg. National Numar inreg. Instanta Data inreg. Instanta Numar Incheiere Data Incheiere Descriere
323/A/2012 10 2012-01-31 2012-01-12

Tranzactii finantare

Nu exista creatori definiti