ASOCIATIA PRO INFINIT

Categorii: Educatie non-formala  

Scop

ASOCIAŢIA are drept scop (obiectiv general) să contribuie la dezvoltarea resurselor personale, socio-profesionale, organizaţionale, instituţionale şi comunitare prin programe, activităţi, asistenţă, sprijin, intervenţii şi iniţiative de informare, conştientizare, promovare, motivare, activare, formare/training, instruire, facilitare, mediere, consiliere, consultanţă, coaching, mentorat, tutoriat etc, în domeniile educaţiei economice, financiare, antreprenoriale, manageriale, a consumatorului, civice, orientării şi perfecţionării profesionale, dezvoltării carierei, economiei sociale, protecţiei şi conservării mediului şi în alte domenii conexe

ASOCIAŢIA urmăreşte modernizarea atitudinilor şi mentalităţilor în raport cu educaţia, promovarea de bune practici în educaţie şi îmbunătăţirea tehnicilor educaionale. ASOCIAŢIA urmăreşte reducerea abandonului şcolar, creşterea performanţei şcolare pentru elevi şi studenţi, susţinerea tuturor formelor de învăţământ, facilitarea tranziţiei între nivelurile de învăţământ, promovarea învăţământului particular, alternativ pentru copii, elevi şi studeni, obţinerea calificării profesionale, dezvoltarea învăţământului tehnic, aplicativ, a învăţământului centrat pe deprinderi, abilităţi, competene pentru toate grupurile sociale.

ASOCIAŢIA îşi propune cultivarea unor relaţii culturale, interculturale, multiculturale, ştiinţifice, şi de comunicare, care favorizează relaţiile cu popoare din EUROPA.

ASOCIAŢIA stabileşte dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate;

Detalii

Tip Asociatie
CIF
Numar inreg. National 16870/A/2014
Numar inreg. Instanta 15
Data inreg. Instanta
Pozitie
Numar Incheiere 2203
Data Incheiere
Apartenenta Federatie
HG Utilitate Publica
Data HG Utilitate Publica

Adrese organizatie

Str. 14 Octombrie, Nr. 87,
Tg-jiu 210187, Gorj
Admite cererea formulată de petenta Asociația Pro Infinit cu sediul ¯în Tg Jiu, avÔnd ca obiect ¯nscriere modificari. Dispune înscrierea modificărilor actului constitutiv si statutului asociației intervenite ca urmare a procesului verbal al adu,
, Alba
Admite cererea formulată de petenta Asociația Pro Infinit cu sediul ¯în Tg Jiu, avÔnd ca obiect ¯nscriere modificari. Dispune înscrierea modificărilor actului constitutiv si statutului asociației intervenite ca urmare a procesului verbal al adu,
TG-JIU, STR. 14 OCTOMBRIE, NR.87, JUDEÅ¢UL GORJ , Gorj
Admite cererea formulată de petenta Asociația Pro Infinit cu sediul ¯în Tg Jiu, avÔnd ca obiect ¯nscriere modificari. Dispune înscrierea modificărilor actului constitutiv si statutului asociației intervenite ca urmare a procesului verbal al adunÒrii gen,
TG-JIU, STR. 14 OCTOMBRIE, NR.87, JUDEŢUL GORJ , Gorj

 

Contacte organizatie

Contact oficial:

   763932254

   [email protected]

 

Conturi bancare

Nu exista conturi bancare

Descriere

Asociația Pro Infinit oferă posibilitatea de a urma programele de perfecționare autorizate  MANAGER PROIECT  ȘI  FORMATOR,  finalizate cu certificate de   absolvire recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice valabile în Uniunea Europeană.


Amendamente organizatie

Numar inreg. National Numar inreg. Instanta Data inreg. Instanta Numar Incheiere Data Incheiere Descriere
16870/A/2014 15 2014-05-13 2203 2014-04-18

Tranzactii finantare

Nu exista creatori definiti