ASOCIAŢIA ,, GILORT - GALBENU ,, NOVACI

Asociatie

Scop

ălinoiu,Oraşul Novaci ,prin primar Todea Pantelimon,Comuna Baia de Fier Asociaia are ca scop : exploatarea , monitorizarea ţşi gestionarea în comun , în calitate de beneficiai locali, a serviciului de apă şi canal , aferente sistemului public realizat prin proiectul ,, Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiab il şi a sistemului ecologic de colectare -epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca , Judeul Gorj, finanat prinţţ Programul PHARE - Coeziune Ec onomico şi Socială , sub componena RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.15. ţ

Detalii

Tip Asociatie
CIF
Numar inreg. National 16740/A/2011
Numar inreg. Instanta 2010/267/2011
Data inreg. Instanta 08 November 2011
Pozitie
Numar Incheiere îNCHEIERE
Data Incheiere 17 October 2011
Apartenenta Federatie
HG Utilitate Publica
Data HG Utilitate Publica

Adrese organizatie

,
NOVACI , ZONA RÂNCA, STRADA GILORTULUI, NR. 7, JUDEŢUL GORJ , Gorj

 

Contacte organizatie

Nu exista contacte

 

Conturi bancare

Nu exista conturi bancare

Amendamente organizatie

Numar inreg. National Numar inreg. Instanta Data inreg. Instanta Numar Incheiere Data Incheiere Descriere
16740/A/2011 2010/267/2011 2011-11-08 îNCHEIERE 2011-10-17

Tranzactii finantare

Nu exista creatori definiti