ASOCIAŢIA COPIILOR ŞI TINERILOR DIABETICI MUREŞ - ASCOTID

Asociatie | ascotid.ro
Categorii: Tratament și cercetare afecțiuni medicale  

Scop

Este o asociaţie neguvernamentală, nonprofit, înfiinţată in anul 2006 de către 7 părinţi care şi-au propus în primul rând să-i adune în marea familie a “celor dulci” pe toţi copiii si tinerii diabetici din judeţul Mureş.
Scopul asociaţiei este de a promova, sprijini şi apăra interesele copiilor şi tinerilor diabetici, respectiv a familiilor acestora, având caracter umanitar şi caritabil.

Detalii

Tip Asociatie
CIF 18866124
Numar inreg. National 2607/A/2006
Numar inreg. Instanta 34
Data inreg. Instanta
Pozitie
Numar Incheiere 66
Data Incheiere
Apartenenta Federatie
HG Utilitate Publica
Data HG Utilitate Publica

Adrese organizatie

Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr 162, ap 15,
Tg-Mures 540524, Mureș
B-DUL 1 DECEMBRIE 1918,
TÂRGU MUREŞ , Mureș

 

Contacte organizatie

Contact oficial:

   0753 316623

   [email protected]

 

Conturi bancare

Cont EUR:

R039 BTRL 0270 4205 A496 85XX
Banca Transilvania, sucursala Tg-Mures

Cont RON:

R064 BTRL 0270 1205 A496 85 XX
Banca Transilvania, sucursala Tg-Mures

Descriere

Obiectivele asociaţiei:

reprezentarea intereselor membrilor săi pe lângă structurile medicale implicate în tratamentul diabetului, reprezentarea membrilor pe lângă organele implicate în protecţia socială, dialog cu autorităţile legiuitoare pentru îmbunătaţirea actelor normative, sprijin si asistenţă de specialitate, acordarea de ajutoare materiale, organizarea de tabere si excursii, editări de pliante, materiale informative şi educative, colaborarea cu asociaţii şi fundaţii din ţară şi străinătate.

Sediul asociaţiei

Tg-Mureş, b-dul 1 Decembrie, nr 162, ap 15, cod 540525
Jud Mureş, tel. 0753 316623,
www.ascotid.ro, contact(at)ascotid.ro

Punct de lucru: Tg-Mureş, str. Călăraşilor, nr 20

CF 18866124
Cont: R064 BTRL 0270 1205 A496 85 XX
Banca Transilvania, sucursala Tg-Mureş

Presedinte: Molnar Rodica – tel.: 0740 767 591
Vicepresedinte: Simon Ilona – tel.: 0740 004 126
Secretar: Olah Maria - 0746 599 758

Finanţare

Donaţii şi sponosorizări, Fonduri nerambursabile.

Activităţi demne de povestit…

Sensibilizarea opiniei publice din judeţ asupra calitătii vieţii copilului diabetic, prin pariciparea la emisiuni de radio si tv; Editarea unui pliant cu si…despre copiii diabetici; Completarea bazei de date a asociaţiei; Iniţierea demersurilor la nivel local şi central pentru a fi specializaţi medici pediatri cu competenţă în diabet, înfiinţarea specializării în nutriţie şi dietetică a asistenţilor generalişti, în contextul îmbunătăţirii calităţii asistenţei medicale acordate pacienţilor cu diabet zaharat; Organizarea în fiecare an a Zilei Copilului, cu pregătirea de spectacole oferite de copiii din asociaţie (dans modern, muzică clasică, muzică rock, poezie, pantomimă), concursuri de desen, concursuri pe teme medicale, activităţi interactive; Sărbatorirea Zilei Mondiale a Diabetului în 14 Noiembrie, invitaţi fiind medici pediatri, medici diabetologi, psihologi, reprezentanţi ai DSP, Spitalelor din Tg-Mureş, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, Inspectorat Şcolar şi DGASPC; Distribuirea de glucometre si bandelete pentru monitorizarea glicemiei, asigurate atât de sponsori cât şi din fondurile asociaţiei; Începând cu anul 2007 am participat în fiecare an, la Târgul ONG – “Împreună pentru comunitate” promovând voluntariatul, realizând nenumărate contacte, prietenii cu alte ONG-uri; Începând cu anul 2008 am câştigat câte un proiect la Consiliul Judeţean Mureş, banii obtinuţi au fost folosiţi la cumpărarea de alimente, dulciuri specifice bolnavilor de diabet , bandelete pentru determinarea glicemiei şi alte materiale sanitare,cumpărarea unui calculator şi imprimantă; S-au organizat tabere de vară la Sovata si 2 Mai în colaborare cu Directia Judeţeana de Tineret, copiii beneficiind de locuri gratuite împreuna cu însotiţorii, pe baza legii 448/2006; Tipărirea de caiete pentru monitorizarea glicemiilor şi agende medicale; Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului si Târgul ONG, annual efectuăm determinări de glicemii în parteneriat cu diferite fundaţii şi farmacii; Organizarea de concursuri : premierea celei mai bune hemoglobine glicozilate, concurs de desen cu tematică, etc; În anul 2007, la întâlnirea organizată cu ocazia Zilei Copilului a participat ministrul sănătatii dl.Eugen Nicolăescu. Au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar, Consiliul Judeţean, Prefectură, DGASPC, medici specialişti, medici pediatri,, presa, părintii copiilor diabetici; Încheierea parteneriatului cu Inspectoratul Şcolar , implicând activităţi comune în sfera educaţie pentru sănătate; Semnarea de parteneriate cu alte ONG-uri implicate în activităţi de vluntariat: Rheum care, Oasis, AISEC, Mâini dibace, Pro karma, Provivere; Aderarea la Federatia Asociatiilor Diabeticilor din România şi Coaliţia Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România; Semnarea unui parteneriat între FADR si Ministerul Sănătatii, la Tg-Mureş, ASCOTID fiind asociaţia care a făcut demersurile în vederea distribuirii insulinelor în circuit deschis şi creşterea numărului de teste pentru automonitorizarea glicemiei ; În urma negocierilor şi numeroaselor întâlniri cu ministrul sănătaţii, precum şi a memoriilor depuse, s-au obtinut un număr 100 bandelete copiilor până la vârsta de 18 ani, 50 pentru persoanele între 18-40 ani şi 100 de bucăţi la 3 luni, pentru persoanele peste 40 ani. Din păcate acestea au fost reduse în urma revizuirii criteriilor de acordare a testelor . Este ştiut că frecvenţa automonitorizării nu depinde de vârstă ci de numărul de injecţii pe care şi le administrează pacienţii; Am iniţiat demersuri pentru îmbunătaţirea Programului Naţional de Diabet; În urma demersurilor initiaţe, în anul 2009 am obţinut 14 pompe de insulină pentru copiii şi tinerii diabetici din judetul Mureş, în anul 2011 s-a continuat montarea la încă 5 copii; Participarea anuală, începând cu anul 2006 la Forumul Naţional al Pacienţilor cu Diabet de la Turda, precum şi la Congresul Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice; Participarea la sesiuni, cursuri, traininguri organizate în judeţul Mureş şi Bucureşti Am participat la Congresele anulale ale Federaţiei Române de Diabet; Participarea la dezbateri privind modificarea legislaţiei privind drepturile persoanelor cu handicap şi protecţia socială a copiilor cu boli cronice, încadraţi în grade de handicap; Au fost organizate programe de ajutorare a copiilor provenind din familii cu venituri mici precum şi susţinerea cazurilor medicale grave şi a copiilor talentaţi; Consilierea copiilor şi părinţilor acestora, la debutul bolii, de către grupurile de support, formate din părinţi, tineri cu experienţă în DZ, medici, studenţi; Organizarea de lecţii cu caracter medical, împreună cu medicul diabetolog, pentru aprofundarea cunoştinţelor privind importanţa regimului alimentar specific, administrarea corectă a insulinei, practicarea sportului, etc. Colaborarea cu medicii Centrului de Diabet şi cu Spitalele Judeţean şi Judeţean de Urgenţă Mureş; Consilierea familiilor privind cunoşterea legislaţieie referitoare la drepturile persoanelor cu handicap; În anul 2007 am fost acreditaţi ca “ Centru de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi”, în anul 2011 fiind acreditaţi ca “Centru medico-social”, asigurându-se cadru legal pentru serviciile oferite; S-a colaborat cu primăriile localitaţilor unde locuiesc copii diabetici provenind din familii dezorganizate sau cu venituri mici, în vederea sprijinirii acestora; Colaborarea permanentă cu Centrul de Diabet din judetul Mures; Întâlniri cu reprezentanţii instituţiilor implicate în educaţia si protecţia socială a copiiilor, Colaborarea cu alte asociaţii şi fundaţii din judeţ şi din ţară; Susţinerea cazurilor sociale prin colaborarea cu institutiile de protectie socială; Promovarea unui stil de viaţă sănătos în toate campanile organizate; În fiecare an am participat la Campania de redirecţionare a 2% din impozitul reţinut; Lansarea site-ului www.ascotid.ro în august 2010.

Neîmpliniri:

Nu există echipa pluridisciplinară formată din medic diabetolog, psiholog, asistent educator şi nutritionist!

Planuri de viitor:

Formarea echipei pluridisciplinare în vederea tratamentului complex a copiilor diabetici, Implicarea tinerilor diabetici în proiecte , Colaborarea cu asociaţii din ţară şi străinătate, având profil similar, Colaborarea mai bună cu instituţiile locale administrative , Creşterea calităţii vieţii copiilor cu diabet zaharat tip 1 şi prevenţia handicapului generat de complicaţiile DZ tip 1, Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite.

Amendamente organizatie

Numar inreg. National Numar inreg. Instanta Data inreg. Instanta Numar Incheiere Data Incheiere Descriere
2607/A/2006 34 2006-07-05 66 2006-06-20

Tranzactii finantare

Nu exista creatori definiti