ASOCIAŢIA DE VÂNĂTOARE GORUN

Asociatie | gorunhunt.ro

Scop

Asociaia are ca scop conservarea biodiversitţăţii şi protecia faunei de interes cinegetic, precum ţşi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare practicată în mod durabil, ca formă de odihnă activăş i de petrecere a timpului liber de către membrii săi.

Detalii

Tip Asociatie
CIF
Numar inreg. National 12070/A/2010
Numar inreg. Instanta 4 PJ
Data inreg. Instanta
Pozitie
Numar Incheiere 2
Data Incheiere
Apartenenta Federatie
HG Utilitate Publica
Data HG Utilitate Publica

Adrese organizatie

Admite cererea formulată de petenta ASOCIAŢIA DE VANATOARE GORUN, cu sediul în Târgu Jiu, str. Lotrului, nr. 13, judeţ. Gorj.Dispune înscrierea menţiunilor privind schimbarea sediului şi alegea cenzorului în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilo,
TÂRGU JIU , Gorj
ŞOSEAUA BUCUREŞTI-URZICENI NR.31, PAVILION T, BIROUL 4,
COMUNA AFUMAŢI, JUDEŢUL ILFOV ,

 

Contacte organizatie

Contact oficial:

   +40-751-044.505;

   [email protected]

 

Conturi bancare

Nu exista conturi bancare

Descriere

Domeniile Asociaţiei de Vânătoare GORUN însumează o suprafaţă de aproximativ 90.000 ha, din care 66.500 ha pădure şi 23.500 ha gol de munte. Fondurile cinegetice ce compun teritoriul de vânătoare GORUN formează un corp compact şi bine delimitat. Speciile forestiere sunt în principal cele de foioase (fag, gorun, paltin, etc) întinse pe o suprafaţă de 65 % şi cele de răşinoase (molid, brad) ce acoperă 35% din suprafaţa pădurii. De asemenea, Asociaţia de Vânătoare GORUN poate folosi la nevoie două fonduri suplimentare de vânătoare din zona munţilor Făgăraş, la fel de spectaculoase şi bogate în faună.

Ca altitudine, teritoriile de vânătoare sunt cuprinse între 400 – 2.519 m, aici întâlnindu-se vârfurile: Parângul Mare – 2 519 m (al treilea ca mărime din ţară ), Mohoru – 2 337 m, Stefleşti – 2 242 m, Sterpului – 2 142 m, Bora – 2 054 m, etc. care aparţin Carpaţilor Meridionali.

Relieful glaciar este prezent prin circurile şi văile glaciare din bazinul superior al râurilor Gilort şi Lotru în care este cantonat lacul glaciar Gâlcesu. Văile sunt adânci şi deseori prăpăstioase cu forme semeţe de relief unde ursul brun, capra neagră, cerbul carpatin şi mistreţul au condiţii excelente de habitat.

Reţeaua hidrografică este bine reprezentată, teritoriile de vânătoare fiind străbătute de râurile Jiu, Gilort, Sadu, Aniniş, Lotru, Latoriţa şi o multitudine de afluenţi ai acestora.

Reţeaua de drumuri forestiere ce străbate teritoriul de vânătoare GORUN este bine dezvoltată, însumând peste 850 km de drumuri, dintre care 110 km drumuri modernizate (asfaltate) şi 265 km drumuri de munte (amplasate pe gol de munte). Acest lucru permite o bună deplasare în teren.

Serviciile oferite de GORUN acoperă întreaga gamă specifică activităţii de vânătoare, plecând de la organizarea călătoriei şi încheind cu livrarea trofeelor de vânătoare.


Amendamente organizatie

Numar inreg. National Numar inreg. Instanta Data inreg. Instanta Numar Incheiere Data Incheiere Descriere
12070/A/2010 4 PJ 2010-01-28 2 2010-01-13

Ia act de modificările aduse în cadrul asociaiei prin Hotţărârea Adunării Generale a asociaiei din data de 17.10.2011-autentificatţă sub nr. 81/22.11.2011, în sensul următor: -alegerea d-lui Iaciu Gheorghe, în funcia de Preţşedinte, pentru o perioadă de 50 de ani, -aprobarea modificărilor statutului asociaiei, aţşa cum este prezentat în Anexa A la Hotărârea Adunării Generale a asociaiei ţşi actualizarea Actului Constitutiv.

Tranzactii finantare

Nu exista creatori definiti