ASOCIATIA ,,BAIETII DIN STRADA PAL

Asociatie

Scop

-ocrotirea și promovarea intereselor și drepturilor tinerilor, organizarea și sprijinirea organizãrii de dezbateri, schimburi de experiente, programe, aniversãri, comemorãri, seminarii, conferinte, expozitii, excursii, simpozioane, concursuri, cursuri, cursuri de formare, festivaluri, concerte, tabere în tarã și în strãinãtate din toate domeniile; - sprijinirea și promovarea participãrii tinerilor la viata publicã, la decizia publicã în problemele care îi privesc; - sprijinirea materialã sau infrastructuralã a diferitelor cercuri sau a altor activitãti a tinerilor; - ajutorarea tinerilor, elevilor la învãtãturã, artã, muzicã, transport (navetã) și alte programe organizate de aceștia; - ajutorarea tinerilor, elevilor cu o stare materialã slabã, a celor orfani; - acordarea de burse pentru elevi și tineri; - sprijinirea relatiilor cu universitãti, colegii și școli înfrãtite cu universitãti, colegii și școli, organizatii de tineret din tarã sau strãinãtate, respectiv acordarea sprijinului material în înfãptuirea acestora; - sprijinirea și promovarea diferitelor forme de activitãti privind formarea tinerilor, dezvoltarea spiritului comunitar și european; - sprijinirea și promovarea programelor de educatie democraticã și civicã și propagarea ideii europene în rândul generatiei tinere; - informarea tineretului despre programele știintifice, cultural-educationale provenite din Uniunea Europeanã și alte tãri, precum și facilitarea participãrii la aceste programe; - sprijinirea dezvoltãrii agriculturii si a zootehniei prin programe concrete de promovare a tinerilor fermieri; - elaborarea de proiecte pentru sprijinirea fermierilor în accesarea programelor UE si nationale de dezvoltare în agriculturã si zootehnie; -

Detalii

Tip Asociatie
CIF
Numar inreg. National 15705/A/2013
Numar inreg. Instanta
Data inreg. Instanta 12 December 2013
Pozitie
Numar Incheiere Încheiere
Data Incheiere 12 December 2013
Apartenenta Federatie
HG Utilitate Publica
Data HG Utilitate Publica

Adrese organizatie

P-TA MIHAI VITEAZUL, NR.2, BL.3, SC.B, ET.6, AP.20,
, Alba

 

Contacte organizatie

Nu exista contacte

 

Conturi bancare

Nu exista conturi bancare

Amendamente organizatie

Numar inreg. National Numar inreg. Instanta Data inreg. Instanta Numar Incheiere Data Incheiere Descriere
15705/A/2013 2013-12-12 Încheiere 2013-12-12

Tranzactii finantare

Nu exista creatori definiti