ASOCIATIA ,,SILVER DRAGONS

Asociatie

Scop

- restrângerea prejudecãtilor majoritãtii oamenilor manifestatã fatã de motocicliști; - întemeierea/fondarea/promovarea ,,civilizatiei rutiere” a tuturor conducãtorilor de autovehicule de pe drumurile publice; - crearea unui cadru organizat prin intermediul cãruia membrii asociati sã facã schimb de experientã și sã-și coreleze eforturile în vederea promovãrii sporturilor cu motor și nu numai; - crearea unui organism legal care sã apere interesele specifice domeniului; - promovarea motociclismului, al sportului cu motor și nu numai, mentinerea și cultivarea spiritului de fairplay, al respectului pentru mediul înconjurãtor și a dragostei pentru naturã, promovarea kartingului, al ciclismului și altor activitãti sportive; - promovarea activitãtilor de întrajutorare umanã; - asigurarea și informarea membrilor asupra cadrului legal, regulamentar, tehnic, material și organizatoric precum și a mãsurilor de protectie necesare practicãrii sporturilor cu motor și nu numai(motociclism. Karting, ciclism); - conceperea și implementarea unor criterii riguroase de selectie, pregãtire și competitie pentru sporturile mai sus mentionate; - initierea de contacte și colaborãri cu ONG-uri din tarã și strãinãtate, c societãti specializate, cu persoane autorizate sã desfãșoare diverse activitãti utile asociatiei, - promovarea sporturilor cu performante deosebite în competitiile organizate pe plan intern și international; - sustinerea drepturilor practicantilor acestor sporturi în plan legislativ prin dialog cu organele autoritãtilor locale și centrale; - întocmirea și promovarea de proiecte de interes pentru membrii asociatiei cu valorificarea finantãrilor de la uniunea europeanã, ca și a altor resurse private sau de stat, interne și

Detalii

Tip Asociatie
CIF
Numar inreg. National 15696/A/2014
Numar inreg. Instanta 13
Data inreg. Instanta 18 March 2014
Pozitie
Numar Incheiere Încheiere
Data Incheiere 03 March 2014
Apartenenta Federatie
HG Utilitate Publica
Data HG Utilitate Publica

Adrese organizatie

comuna Ozun, sat Bicfalãu nr.242, jud.Covasna,
, Alba
Prin Hotãrârea Adunãrii Generale a membrilor asociatiei din data de 26.01.2015 s-au adus urmatoarele modificari: -se schimbã sediul Asociaþiei din mun. Sfantu Gheorghe, str.Vasile Goldiº nr.20, bl.16, sc.C, ap.5 în comuna Ozun, sat Bicfalãu nr.242,
mun. Sf. Gheorghe, str.Vasile Goldiº nr.20, bl.16, sc.C, ap.5, jud. Covasna , Covasna

 

Contacte organizatie

Nu exista contacte

 

Conturi bancare

Nu exista conturi bancare

Amendamente organizatie

Numar inreg. National Numar inreg. Instanta Data inreg. Instanta Numar Incheiere Data Incheiere Descriere
15696/A/2014 13 2014-03-18 Încheiere 2014-03-03

Tranzactii finantare

Nu exista creatori definiti