ASOCIATIA ,,ZIKE

Asociatie

Scop

ocrotirii și promovãrii intereselor și drepturilor tinerilor din Baraolt, judetul Covasna;dezvoltare comunitarã; contribuirii la dezvoltarea socio-economicã a judetului, educatie intelectualã; ;asigurãrii calitãtii în programe de/pentru tineret, generãrii și promovãrii turismului judetean pentru tineret, colaborãrii cu bisericile istorice și cadrele didactice în vederea pãstrãrii nealterate a traditiilor religioase și culturale; colaborãrii cu alte asociatii autohtone și din strãinãtate; organizãrii de manifestãri specifice pentru atingerea obiectivelor; organizãrii de tabere, excursii, drumetii, programe de protectia mediului, programe de combatere a drogurilor, programe care întretin o conditie fizicã bunã, redactãrii și editãrii unor reviste, cãrti, broșuri etc., activitãti pentru obtinerea unor dotãri infrastructuale pentru organizatii de tineret și locatii comunitare pentru tineret, centre de tineret, initierii, organizãrii, efectuãrii și promovãrii turismului pentru tineret prin elaborarea, organizarea și efectuarea unor pachete complete de servicii de turism, realizãrii unor materiale documentare culturale în diferite surse mediatizate: radio, posturi TV, filme de scurt metraj, articole de ziare, etc., organizãrii schimburilor de experientã, dezbateri, programe, seminarii, expozitii, excursii, concursuri organizate pentru îndeplinirea scopului asociatiei; sprijinirii relatiilor cu organizatii de tineret din tarã sau strãinãtate, respectiv acordarea sprijinului material în înfãptuirea acestora; sprijinirii materiale sau infrastructurale a diferitelor cercuri sau a altor activitãti de tineret; sprijinirii relatiilor cu universitãti, colegii înfrãtite, organizatii de tineret din tarã sau strãinãtate, respectiv acordarea sprijinului material în

Detalii

Tip Asociatie
CIF
Numar inreg. National 10456/A/2013
Numar inreg. Instanta 27
Data inreg. Instanta 05 August 2013
Pozitie
Numar Incheiere Încheiere
Data Incheiere 24 July 2013
Apartenenta Federatie
HG Utilitate Publica
Data HG Utilitate Publica

Adrese organizatie

STR. PETOFI SANDOR, NR.20,
, Alba
Modificari aduse Statului ºi a Actului Constitutiv al asociaþiei în baza Actului Adiþional autentificat sub nr.101 din 08.01.2018 de Societatea profesionalã notarialã „Nagy-Balaszi”, în sensul urmãtor: schimbarea sediului asociaþiei în Barao,
BARAOLT , Covasna

 

Contacte organizatie

Nu exista contacte

 

Conturi bancare

Nu exista conturi bancare

Amendamente organizatie

Numar inreg. National Numar inreg. Instanta Data inreg. Instanta Numar Incheiere Data Incheiere Descriere
10456/A/2013 27 2013-08-05 Încheiere 2013-07-24

Tranzactii finantare

Nu exista creatori definiti