FUNDAŢIA STAR STORAGE

Categorii: Spitale si reabilitare unități medicale   Sport de masa  

Scop

Art. 7. Scopul şi obiectivele Fundaiei. Activitţăţile desfăşurate: ;7.1. Scopul principal pentru care Fundaia STAR STORAGEţ a fost înfiinatţă este următorul: ;a) dezvoltarea de proiecte şi programe în domeniul sănăăţtii, educaiei, dezvoltţării comunităţii, societăţii civile, sănăăţtii şi culturii, proiecte ce au drept scop îmbunăăţtirea condiţiilor de viaţă ale copiilor, vârstnicilor, tinerilor şide Pre familiilor din comunităţi defavorizate, stimularea solidarităţii şi comunicării între generaii, stimularea voluntariatului ţşi a spiritului comunitar în comunităţile în care se implică, identificarea de resurse necesare sprijinirii aciunilor educative ţşi pentru prevenirea abandonului şcolar, sprijinirea materiala a copiilor, vârstnicilor, familiilor aflate ăn situaii de crizţă, sprijinirea comunităţilor în identificarea de resurse proprii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă; ;b) desfăşurarea unor activităţi economice menite să aducă Fundaiei venituri, care vor fi folosite în • > exclusivitate pentru realizarea proiectelor umanitare ţşi de binefacere ale Fundaiei prin: , T -;I. atragerea de fonduri prin colaborarea cu societţăţi, fundaii ţşi asociaii, precum si cuţ

Detalii

Tip Fundatie
CIF RO13289912
Numar inreg. National 51/B/2013
Numar inreg. Instanta 1
Data inreg. Instanta
Pozitie
Numar Incheiere
Data Incheiere
Apartenenta Federatie
HG Utilitate Publica
Data HG Utilitate Publica

Adrese organizatie

Cladirea PBT (Pipera Business Tower), Bd. Prof. Dimitrie Pompei nr.6E , etaj 7, sector 2,
Bucuresti 20337, București
Cladirea Blue Wings, Str Sfintu Dumitru nr 8, etaj 3,
Craiova 200413, Dolj
Bdul. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 65, oficiul nr. 722, Chisinau, MD-2001, Republica Moldova,
Chisinau , Suceava

 

Contacte organizatie

Voluntariat:

   [email protected]

Bucuresti:

   +4 (021) 242 13 95, +4 (021) 242 13 96 Fax: +4 (021) 242 13 97

Craiova:

   +4 (037) 446 10 53

Chisinau:

   +373 22 000298, +373 22 000299 +4 (021) 242 13 95, +4 (021) 242 13 96 Fax: +4 (021) 242 13 97

 

Conturi bancare

LEI:
Donatii

RO52 BACX 0000 0008 5451 7001
UNICREDIT TIRIAC BANK

Descriere

DIN PASIUNE PENTRU OAMENI

Fundatia Star Storage este organizatie non-guvernamentala romaneasca, caritabila, nonprofit, care are ca obiectiv principal realizarea si implicarea in campanii, programe si proiecte sociale, care sa contribuie activ la rezolvarea problemelor si dezvoltarea societatii romanesti. Fundatia Star Storage apartine Star Storage, companie 100% romaneasca, leader de piata pentru solutii de stocare, arhivare si management de informatii (date si documente), servicii de externalizare si servicii Cloud, fundatia desfasurand o activitate distincta fata de operatiunile comerciale ale companiei. Fundatia Star Storage a fost infiintata pe baza experientei de peste 12 ani a companiei Star Storage in dezvoltarea, sustinerea si implicarea activa in campanii de responsabilitate sociala cu efecte reale pozitive in societatea romaneasca. Absolut toate fondurile Fundatiei Star Storage sunt directionate catre cauzele sociale in care este implicata fundatia, membrii acesteia neavand nici un beneficiu material pentru activitatea desfasurata. Pentru mai multe informatii despre Fundatia Star Storage, va rugam sa vizitati site-ul fundatiei la www.star-storage.ro/fundatia.


Amendamente organizatie

Numar inreg. National Numar inreg. Instanta Data inreg. Instanta Numar Incheiere Data Incheiere Descriere
51/B/2013 1 2013-02-22 2013-01-30

Tranzactii finantare

Nu exista creatori definiti