Asociatia Pro Corvina

Asociatie | procorvina.ro

Scop

Scopul asociaţiei este de a contribui la dezvoltarea socio-profesională a arheologilor şi muzeografilor şi să ofere alternative istorico-culturale şi de dezvoltare cultural-educativă pentru tineret şi publicul larg prin activităţi cu caracter profesional, ştiinţific, cultural-educativ şi angajare civică; promovarea culturii istorice, a monumentelor din patrimoniul naţional şi a obiectelor de patrimoniu; îmbunătăţirea continuă a inovaţiei în cercetarea ştinţifiică precum şi calitatea educaţiei culturale a tinerilor şi a publicului larg; promovarea cercetării ştinţifice şi sprijinirea în acest sens a membrilor asociaţiei.

Detalii

Tip Asociatie
CIF
Numar inreg. National
Numar inreg. Instanta
Data inreg. Instanta
Pozitie
Numar Incheiere
Data Incheiere
Apartenenta Federatie
HG Utilitate Publica
Data HG Utilitate Publica 01 January 1970

Adrese organizatie

sat Ardeu, Nr 56,
com. Balşa , Hunedoara

 

Contacte organizatie

Contact oficial:

   754022855

 

Conturi bancare

Nu exista conturi bancare

Descriere

Viziunea Asociaţiei este de a clădi o colectivitate istorico-culturală integrată în comunitatea transilvăneană şi care promovează valorile dezvoltării durabile.

Misiunea Asociaţiei este de a crea un climat de interacţiune între profesionişti şi tineri sau publicul larg pentru dezvoltarea unei comunităţi vii şi conectate cu valorile istoico-culturale ale societăţii.

 

            Pro Corvina este o asociaţie culturală care colaborează, în scopul realizării activităţilor sale, cu instituţii culturale, organe ale administraţiei publice centrale şi locale precum şi cu alte organizaţii, fundaţii şi societăţi apolitice şi politice, din ţară şi străinătate, precum şi cu instituţii culturale, din România şi din străinătate.
 Obiectivele Asociaţiei sunt:

 

   - Promovarea descoperirilor arheologice de pe siturile arehologice în care sunt implicaţi profesional membrii ai asociaţiei, a monumentelor istorice în care sunt implicaţi profesional membrii ai asociaţiei;
   - Diseminarea informaţiilor privind arheologia şi ştiinţele auxiliare cu privire la metode abordate pe şantierele arheologice în care sunt implicaţi membrii ai asociaţiei;
   - Îmbunătăţirea nivelului academic al studenţilor şi elevilor prin crearea unor posibilităţi pentru organizarea de ateliere didactice, invitarea unor specialişti la prezentări şi excursii;
   - Creşterea interesului tinerilor şi publicului larg faţa de arheologie şi ştiinţele auxiliare şi educarea acestuia privind cercetarea arheologică pe situri arheologice în care sunt implicaţi membri ai asociaţiei.
   - Informarea, consilierea şi formarea profesională a arheologilor, muzeografilor, tinerilor şi publicului larg pe domenii cultural-istorice, management cultural, management al proiectelor, formare şi alte domenii conexe.

 

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute de mai sus, Asociaţia poate desfăşura următoarele activităţi:

 

    - crearea şi dezvoltarea de platforme web, care să promoveze siturile arheologice în care membrii asociaţiei sunt implicaţi;
    - crearea şi dezvoltarea de activităţi menite să încurajeze tineretul în implicarea civică şi culturală;
    - realizarea de newsletter-uri, materiale informative, reviste şi a unui anuar;
    - desfăşurarea de ateliere didactice de ceramică, industria osului şi cornului precum şi metalurgie sau altele.
    - dezvoltarea de servicii de consiliere în carieră pentru studenţii şi elevi;
    - administrarea unor fonduri de burse pentru studenţii şi elevii pasionaţi de arheologie şi merituoşi;
    - acordarea de sprijin moral şi logistic membrilor Asociaţiei;
    - crearea de fonduri speciale cu destinaţie predefinită;
    - realizarea de proiecte şi programe pentru modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii bazei arheologice de la Ardeu, jud. Hunedoara sau a bazelor arheologice a altor situri în care sunt implicaţi membrii asociaţiei;
    - susţinerea perfecţionării continue a arheologilor şi specialiştilor şi a implicării acestora în mediul arheologic real;
    - acordarea de premii şi distincţii membrilor săi sau unor persoane din afara asociaţiei;
    - colaborarea cu alte organizaţii din ţară şi străinătate;
    - activităţi subsidiare cu caracter economic, oferirea de consultanţă arheologică şi servicii de ordin arheologic, traininguri în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative pe baza legislaţiei în vigoare;
    - înfiinţarea de societăţi comerciale pe baza legislaţiei în vigoare;
    - angajarea în orice altă formă de activitate legată direct de promovarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

 

 

 


Amendamente organizatie

Nu exista amendamente

Tranzactii finantare

Nu exista creatori definiti