ASOCIATIA ACCEPT

Asociatie

Scop

Scopul asociatiei il constituie pararea si promovarea drepturilor omului internationale.\;---------------------------------------------------------;Articolul 6 - modificat :;In realizarea acestui scop activitati educative;tabere, conferinte si simpozioane, expozitii, festivaluri, campanii publica publicatii si materiale informative;competitii nationale si internationale demersuri pe langa autoritatileBogdan Niculescu, Florin Buhuceanu si ca rezerva Chirilus Lacramioara. Se romane;colaborarea cu alte organizatii si institutii, publice sau private, nationale sau internationale consiliere;asistenta pentru victimele discriminarii in baza Art.28 din Legea nr. 324 din 14 sociale.;Asociatia va putea desfasura, de asemenea, orice alta activitate, menita sa serveasca realizarii scopului si care nu contravine legii.;-------------------------------------------------------;Articolul 5;Scopul asociaiei îl constituie apararea si promovarea drepturilor omului, asa cum sunt prevazute în Constitutia României siţ în tratatele internationale. ;Articolul 6;În realizarea acestui scop, asociatia va desfasura urmatoarele activitati;- cursuri de formare profesionala pentru educatia adultilor;- programe de formare:de Conducere, pentru un mandat de un an, sunt: 1. Lucian David 2. Iustina Ionescu calificare, recalificare, initiere, perfectionare, specializare;- organizeaza programe de formare si activitati educative pentru tineri;- seminarii de instruire si activitatii educative;- tabere,

Detalii

Tip Asociatie
CIF 9603102
Numar inreg. National 2483/A/2000
Numar inreg. Instanta 270
Data inreg. Instanta
Pozitie
Numar Incheiere 6727
Data Incheiere 25 October 1996
Apartenenta Federatie
HG Utilitate Publica
Data HG Utilitate Publica

Adrese organizatie

str. Lirei nr.1O , sector 2,
, Alba

 

Contacte organizatie

Nu exista contacte

 

Conturi bancare

Nu exista conturi bancare

Amendamente organizatie

Numar inreg. National Numar inreg. Instanta Data inreg. Instanta Numar Incheiere Data Incheiere Descriere
2483/A/2000 270 2000-09-12 6727 1996-10-25
15562/A/2007 172 2007-12-28 6727 1996-10-25

proces verbal din 0,0,2008 ---------------------------------------------------------- Procesul verbal din data de 2,0,200, --------------------------------------------------------------- procesul verbal al Adunarii Generale a asociatiei Accept din data de 2,0,2012 ----------------------------------------------------------- Hotararea Adunarii generale din 2,0,2013 Pân fost înregitrate două solicitări de înscriere în Asociaie din partea Andreei N aprobată cu: Pentru - 18 voturi Abinere – 1 vot Împotrivţ Împotrivă – 0 Nu există propuneri de excludere. Deş de membru cotizant la cea de membru simpatizant, se ia în discuie activitatea urm După discuii se constatţă întrunirea condiţiilor de trecere de la calitatea de membru cotizant la cea de membru simpatizant pentru cei 3 menionai (neparticiparea la Adunţţări Generale, neparticiparea la activit

In conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Asociatiei Accept, consemnata in procesul verbal intocmit la data de 5.06.1999, Statutul Asociatiei se modifica dupa cum urmeaza: se introduce art. 31, care va avea urmatorul continut : \Hotararile Consiliului de Conducere se iau cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul celor prezenti, cu exceptia situatiilor prevazute la punctele f), h), l) ale articolului 29, care se iau cu votul a cel putin trei membri, situatii in care votul tuturor membrilor Consiliului de conducere trebuie inregistrat.\ ----------------------------------------------------------- procesul verbal din data de 25.07.2009. Noii membrii ai Consiliului de Conducere, pentru un mandat de un an,

Tranzactii finantare

Nu exista creatori definiti