ASOCIATIA EUROPEANA DIMITRIE CANTEMIR

Asociatie

Scop

Art. 9 – Scopul ASOCIAŢIEI EUROPENE « DIMITRIE CANTEMIR » este acela de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea societăţii şi a învăţământului românesc, la propensiunea activităţii de cercetare ştiinificţă prin afirmarea şi promovarea spiritului cantemirist, precum şi a unor relaii de colaborare între instituiile de învţţăţămînt, cercetare, administrative, de cult, ce aueste condus de un Pre ca patron spiritual pe Dimitrie Cantemir. ;Asociaia îţşi propune să acioneze pentru detectarea ţşi valorizarea esenelor celui mai cultivat principe din ultima mie de ani, prin promovarea operei ţ şi memoriei marelui savant, enciclopedist şi om politic român Dimitrie Cantemir, să stimuleze şi să întreinţă interesul pentru această personalitate excepionalţă a Romaniei, Europei şi lumii, precum şi pentru studiul relatiilor culturale contemporane.;Asociaia va contribui la : promovarea valorilor euroatlantice, civice, ale democraiei ţţşi statului de drept; consolidarea şi susinereaţ rolului pe care-l au în societate instituiile de învţăţământ civile şi cele de securitate şi apărare, ordine publicăş i siguranţă naionalţă; stimularea activităţii de cercetare şi inovare ; susinerea ţşi ărarea drepturilor membrilor săi; acordarea de sprijin material, moral şi financiar unităţilor de învăţământ asociate pentru dezvoltarea bazei material-didactice şi promovarea performanei.ţ

Detalii

Tip Asociatie
CIF
Numar inreg. National 10032/A/2013
Numar inreg. Instanta 74
Data inreg. Instanta 19 July 2013
Pozitie
Numar Incheiere
Data Incheiere 21 June 2013
Apartenenta Federatie
HG Utilitate Publica
Data HG Utilitate Publica

Adrese organizatie

STRADA SPLAIUL UNRII NR. 176, CAMERA 2, PARTER, SECTOR 4.,
,

 

Contacte organizatie

Nu exista contacte

 

Conturi bancare

Nu exista conturi bancare

Amendamente organizatie

Numar inreg. National Numar inreg. Instanta Data inreg. Instanta Numar Incheiere Data Incheiere Descriere
10032/A/2013 74 2013-07-19 2013-06-21

Tranzactii finantare

Nu exista creatori definiti